Chrześcijaństwo 28 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Praktyka chrztu za zmarłych we wczesnym Kościele.

W Słowie Bożym w 1.Kor.15,29 możemy przeczytać rzecz następującą: „Cóż tedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dać chrzcić za nich?” Jest wiele interpretacji powyższego tekstu. Jedne są bardziej, a inne mniej przekonujące. Jednakże w aspekcie początków naszej wiary i naszego Kościoła […]

Chrześcijaństwo 23 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Wdowy, a wczesne Chrześcijaństwo.

W Dziejach Apostolskich 6,1 został przedstawiony bardzo wczesny konflikt w pierwotnej gminie judeochrześcijańskiej jeszcze podówczas. Mianowicie: „Zaczęli Helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.” Wbrew pozorom niebyła to błaha kwestia, lecz ważny problem w nowopowstałej Wspólnocie głoszącej duże etyczne wymagania. Prawo żydowskie zaś i kanony życia społecznego Izraela, nakazywały opiekę […]

Chrześcijaństwo 9 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Posługa kobiet we wczesnym Kościele. Diakonise.

Niepodważalnym jest fakt, iż w pierwotnym Kościele istniała służba kobiet w formie diakonatu. Zaświadcza o tym chociażby Paweł apostoł: „Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach”. [Rzym. 16,1] Różnice pomiędzy diakonami, a diakonisami wiązały się jedynie w aspekcie kulturowym tamtejszych czasów. Nowy Testament podaje nam, iż diakonisy winny być stateczne, wolne od oczerniania […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Wygląd Jezusa.

Większość wizerunków Chrystusa, jakie znamy była w wielkiej części od pewnego momentu Chrześcijaństwa wzorowana na wizerunku Aleksandra Wielkiego. Tak mówią nam co potężniejsze kompendia historyczne. Jednak, czy aby na pewno? Spójrzmy, co na temat wyglądu Syna Bożego ma nam do powiedzenia jedyny – podkreślę: jedyny – biblijny fragment. Jest to Księga Izajasza (53. rozdział): „Wyrósł […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Modlitwa Pańska OJCZE NASZ.

Modlitwa Pańska, czyli modlitwa Ojcze Nasz, to najważniejsza modlitwa dla Chrześcijan. Sam Jezus Chrystus swymi ustami nam ją przekazał poprzez swych uczniów, a następnie Nowy Testament. Ojcowie Kościoła uznali ją za wzór modlitwy chrześcijańskiej. Didache – najwcześniejsze poza Nowym Testamentem pismo z zarania Chrystianizmu, o którym jeszcze napiszę w późniejszym czasie osobny felieton, również przekazuje […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Zwyczajne życie Pierwszych Chrześcijan.

Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie występują, jak tylu innych, w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin One comment

Kościół pierwotny i zawód żołnierza.

Chrześcijański Kościół sprzed czasów cesarza Konstantyna bezspornie był antymilitarystyczny. Zarówno ze względu na przelew krwi, jak i na bałwochwalczą przysięgę składaną cesarzowi. Sam Pan Jezus, jak i pierwsi Chrześcijanie byli skrajnymi pacyfistami. Dowodzą tego wiele ustępów biblijnych oraz historia i tradycja początków Chrystianizmu. To, co winno nas przekonać o słuszności Ewangelii, to właśnie ów pokora […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Pochówek obowiązkiem i ostatnią formą miłosierdzia.

We wspólnocie pierwszych chrześcijan pochówek, grób był ostatnią formą miłosierdzia, także w stosunku i do ubogich. Nawet cesarz Julian przypisuje szerzenie się chrześcijaństwa przede wszystkim filantropii wobec cudzoziemców oraz grzebaniu umarłych. Postawa chrześcijan wywierała wpływ na wyobraźnię pogan. Kościół bowiem nie poprzestawał na grzebaniu własnych umarłych. Wypełniał ten obowiązek wobec wszystkich zmarłych bez grobu, ofiar […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Pierwsi Chrześcijanie byli zawsze pro-life.

Z przykrością muszę zauważyć, iż w obecnie w Chrześcijaństwie dostrzegamy bardzo niebezpieczne i skrajnie liberalistyczne tendencje, które mnożą się pod płaszczykiem – fałszywej niestety – miłości. Jedną z takich tendencji jest przyzwolenie na aborcję. Czy ludzie przyzwalający na holokaust aborcji mogą się nazywać w ogóle Dziećmi Bożymi? Czy nadal są na łonie Kościoła Chrystusa? Wytaczane […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Chrześcijaństwo, Chrześcijanie – źródła nazewnictwa.

Pierwotne Chrześcijaństwo nazywane było Drogą, a Chrześcijanie m.in. Uczestnikami Drogi lub też Świętymi. Poświadczają to m.in. następujące teksty biblijne: Dz.Ap. 9,1-2: „Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, […]