W Biblii termin ekklesia przetłumaczono, jako Kościół (Ef. 1,22; 3,21; 5,23; Flp. 3,6; Kol. 1,18; Dz.Ap. 8,1; 1.Kor. 1,2; Rzym. 16,5), a ściślej rzecz biorąc słowem tym określono wyznawców Jezusa Chrystusa. W grece koine (odmianie greki, w której spisano Nowy Testament) słowo to oznacza dosłownie Zgromadzenie.

Tuż po zmartwychwstaniu Pana wierzący w Niego spotykali się w Świątyni Jerozolimskiej w tzw. Przedsionku Salomona (Dz.Ap. 5,12) oraz w prywatnych domach (Dz.Ap. 2,46).

Prywatne domy z czasem i do pewnego momentu były głównym miejscem zgromadzeń pierwszych wyznawców Chrystusa:

  • Pozdrówcie także Kościół, który zbiera się w ich domu.” [Rzym. 16,5]

  • Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Kościół gromadzący się w jego domu.” [Kol. 4,15]

  • Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, do Filemona umiłowanego, naszego współpracownika, do Apfii, siostry, do naszego towarzysza broni Archipa i do Kościoła gromadzącego się w tym domu.” [Flm. 1,1-2]

  • I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach.” [Dz.Ap. 4,12]

Dom wczesnochrześcijański był zorganizowany oczywiście na wzór rzymski. Głową rodziny i domu był ojciec. Często niewolnicy byli tymi, którzy w danym domu przekazywali swą wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego swym panom. Często też, już po wyzwoleniu, nadal mieszkali i służyli już wtedy swoim współbraciom we wierze.

Rodzina taka wraz z niewolnikami stanowiła swego rodzaju swoista mikroeklezję, mikrokościół. Zbiór zaś takich domowych kościołów (ów nuklearnych eklezji) stanowił cały Kościół lokalny, do którego Apostoł Paweł kierował swe listy, np. zbiór rodzinnych domostw/kościołów w Koryncie, czy też Kolosach.

W późniejszym czasie prywatne domy były przez ich właścicieli opuszczane i oddawane w całości do użytku Wspólnocie. Stając się tym samym zalążkiem budynku Kościoła, jaki znamy obecnie. Najlepszym tego przykładem jest najstarszy – jak dotąd – odnaleziony Kościół w Dura Europos, który uprzednio był prywatnym domem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *