Chrześcijaństwo 9 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Posługa kobiet we wczesnym Kościele. Diakonise.

Niepodważalnym jest fakt, iż w pierwotnym Kościele istniała służba kobiet w formie diakonatu. Zaświadcza o tym chociażby Paweł apostoł:

  • Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach”. [Rzym. 16,1]

Różnice pomiędzy diakonami, a diakonisami wiązały się jedynie w aspekcie kulturowym tamtejszych czasów. Nowy Testament podaje nam, iż diakonisy winny być stateczne, wolne od oczerniania trzeźwe i wierne we wszystkim i, że mogą nimi zostać po okresie próby.

Funkcję diakonis związane były z posługiwaniem kobietom i polegały, m.in. na przygotowaniu katechumenek do chrztu, działalności charytatywnej, opiece nad chorymi, czy też misjonarskiej.

Diakonise często były powoływane spośród wdów żyjących w czystości i dziewic.

Pamiętajmy, że to właśnie kobiety usługiwały Jezusowi, to one były pod krzyżem na Golgocie, to one były pierwszymi świadkiniami Zmartwychwstania Mistrza.

Na podstawie Nowego Testamentu, źródeł internetowych oraz Gajewski W.: Charyzmat. Urząd. Hierarchia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *