Chrześcijaństwo 22 sierpnia 2017 Chrześcijanin No comments

Ciekawostki, część 1.

Zapraszam na pierwszą część cyklu ciekawostek o początkach Chrześcijaństwa. 🙂

 • Barabasz w interlinii Nowego Testamentu jest zapisany jako baar Abba, co znaczy Syn Ojca;
 • Apostołowie – zgodnie z antycznymi wzorcami – nauczali siedząc, co potwierdza historia złożenia darów i zwrot „u ich stóp”;
 • Ostatnią Wieczerzę spożywano półleżąc, jak to było w ówczesnym zwyczaju;
 • Heptę, tj. grono Siedmiu wybrano w stricte demokratycznym, większościowym głosowaniu;
 • Na określenie grona 12 Apostołów Biblia używa słowa Dodeka;
 • rzucanie losów po uprzedniej modlitwie, to wczesnochrześcijańska metoda podejmowania decyzji;
 • nakładanie rak, np. po chrzcie, ma swe źródło w judaizmie rabinicznym;
 • Jakub – brat Pański nie jest tożsamy z Jakubem Apostołem;
 • wraz z rozwojem chrześcijaństwa paulińskiego grono Dodeka zaczęło tracić na znaczeniu, aż samoistnie wygasło pomimo jego uzupełniania na bieżąco;
 • we wczesnych gminach chrześcijańskich była frakcja judeochrześcijan i etnochrześcijan (z pogan), które często były ze sobą skłócone, a nawet się zwalczały;
 • Kościoły wczesnochrześcijańskie, np. w Rzymie, złożone były z wielu mikroeklezji – Kościołów domowych;
 • Chrześcijanie dosyć wcześnie zaczęli używać terminu trofeum (od „tropoion” – rzymskiego pomnika z drewna w kształcie krzyża, stawianego na cześć zwycięstwa) nazywając tak krzyż Jezusa Chrystusa;
 • Paweł, to nazwisko (kwestia wyzwolenia jego rodziców) apostoła narodów, a nie imię;

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *