Chrześcijaństwo 30 listopada 2017 Chrześcijanin No comments

Ciekawostki, część 2.

Zapraszam na drugą część cyklu ciekawostek o początkach Chrześcijaństwa. 🙂 W 94. r. n.e. cesarz Domicjan nakazał sprowadzić do Rzymu potomków rodziny Jezusa Chrystusa; Tzw. Sobór Jerozolimski odbył się w 49 r. n.e. (niektóre źródła podają 46 r. n.e.); ustalenia dotyczące nawracających się z pogan były dla judeochrześcijan planem minimum, zaś dla etnochrześcijan planem maksimum; Andrzej […]

Chrześcijaństwo 3 listopada 2017 Chrześcijanin No comments

Ostiariusze wczesnego Kościoła.

W pierwotnym Kościele na wzór judaizmu świątynnego wprowadzono posługę ostiariuszy (jakby strażnicy, w obecnej nomenklaturze powiedzieli byśmy bramkarze) w miejscach gromadzenia się wyznawców Chrystusa. Czuwali oni nad tym, by poganie nie brali udziału w Zgromadzeniach oraz by po Liturgii Słowa, a przed Eucharystią, Zgromadzenie opuścili katechumeni (po otrzymaniu specjalnego błogosławieństwa) i czasowo ekskomunikowani.