Chrześcijaństwo 7 maja 2018 Chrześcijanin No comments

Edykt mediolański.

Edykt mediolański (łac. Edictum Mediolanense) został ogłoszony wspólnie przez cesarza zachodniej części Imperium Rzymskiego Konstantyna Wielkiego oraz cesarza wschodniej części Licyniusza w 313 roku w Mediolanie. Zaprowadzał wolność wyznania wiary w Cesarstwie Rzymskim. Od tej pory chrześcijanie bez przeszkód mogli wyznawać swoją religię. Na mocy edyktu nastąpił zwrot budynków i gruntów kościelnych gminom chrześcijańskim. „Od […]

Chrześcijaństwo 30 listopada 2017 Chrześcijanin No comments

Ciekawostki, część 2.

Zapraszam na drugą część cyklu ciekawostek o początkach Chrześcijaństwa. 🙂 W 94. r. n.e. cesarz Domicjan nakazał sprowadzić do Rzymu potomków rodziny Jezusa Chrystusa; Tzw. Sobór Jerozolimski odbył się w 49 r. n.e. (niektóre źródła podają 46 r. n.e.); ustalenia dotyczące nawracających się z pogan były dla judeochrześcijan planem minimum, zaś dla etnochrześcijan planem maksimum; Andrzej […]

Chrześcijaństwo 3 listopada 2017 Chrześcijanin No comments

Ostiariusze wczesnego Kościoła.

W pierwotnym Kościele na wzór judaizmu świątynnego wprowadzono posługę ostiariuszy (jakby strażnicy, w obecnej nomenklaturze powiedzieli byśmy bramkarze) w miejscach gromadzenia się wyznawców Chrystusa. Czuwali oni nad tym, by poganie nie brali udziału w Zgromadzeniach oraz by po Liturgii Słowa, a przed Eucharystią, Zgromadzenie opuścili katechumeni (po otrzymaniu specjalnego błogosławieństwa) i czasowo ekskomunikowani.

Chrześcijaństwo 22 sierpnia 2017 Chrześcijanin No comments

Ciekawostki, część 1.

Zapraszam na pierwszą część cyklu ciekawostek o początkach Chrześcijaństwa. 🙂 Barabasz w interlinii Nowego Testamentu jest zapisany jako baar Abba, co znaczy Syn Ojca; Apostołowie – zgodnie z antycznymi wzorcami – nauczali siedząc, co potwierdza historia złożenia darów i zwrot „u ich stóp”; Ostatnią Wieczerzę spożywano półleżąc, jak to było w ówczesnym zwyczaju; Heptę, tj. […]

Chrześcijaństwo 12 sierpnia 2017 Chrześcijanin No comments

Symbolika stricte wczesnochrześcijańskiego pochodzenia.

Obok dwóch negatywnych symboli kozła i smoka, mamy do czynienia z trzema pozytywnymi symbolami, które mają tylko i wyłącznie wczesnochrześcijańskie pochodzenie. Pierwszy z tych symboli, to baranek. Baranek, jak wiemy to Jezus Chrystus. Mowa jest o tym chociażby w Ewangelii Jana 1,29: „Następnego dnia ujrzał Jezusa zbliżającego się do siebie. Powiedział wtedy: „Oto Baranek Boży, […]

Chrześcijaństwo 28 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Praktyka chrztu za zmarłych we wczesnym Kościele.

W Słowie Bożym w 1.Kor.15,29 możemy przeczytać rzecz następującą: „Cóż tedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dać chrzcić za nich?” Jest wiele interpretacji powyższego tekstu. Jedne są bardziej, a inne mniej przekonujące. Jednakże w aspekcie początków naszej wiary i naszego Kościoła […]

Chrześcijaństwo 23 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Wdowy, a wczesne Chrześcijaństwo.

W Dziejach Apostolskich 6,1 został przedstawiony bardzo wczesny konflikt w pierwotnej gminie judeochrześcijańskiej jeszcze podówczas. Mianowicie: „Zaczęli Helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.” Wbrew pozorom niebyła to błaha kwestia, lecz ważny problem w nowopowstałej Wspólnocie głoszącej duże etyczne wymagania. Prawo żydowskie zaś i kanony życia społecznego Izraela, nakazywały opiekę […]

Chrześcijaństwo 9 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Posługa kobiet we wczesnym Kościele. Diakonise.

Niepodważalnym jest fakt, iż w pierwotnym Kościele istniała służba kobiet w formie diakonatu. Zaświadcza o tym chociażby Paweł apostoł: „Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach”. [Rzym. 16,1] Różnice pomiędzy diakonami, a diakonisami wiązały się jedynie w aspekcie kulturowym tamtejszych czasów. Nowy Testament podaje nam, iż diakonisy winny być stateczne, wolne od oczerniania […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Wygląd Jezusa.

Większość wizerunków Chrystusa, jakie znamy była w wielkiej części od pewnego momentu Chrześcijaństwa wzorowana na wizerunku Aleksandra Wielkiego. Tak mówią nam co potężniejsze kompendia historyczne. Jednak, czy aby na pewno? Spójrzmy, co na temat wyglądu Syna Bożego ma nam do powiedzenia jedyny – podkreślę: jedyny – biblijny fragment. Jest to Księga Izajasza (53. rozdział): „Wyrósł […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Modlitwa Pańska OJCZE NASZ.

Modlitwa Pańska, czyli modlitwa Ojcze Nasz, to najważniejsza modlitwa dla Chrześcijan. Sam Jezus Chrystus swymi ustami nam ją przekazał poprzez swych uczniów, a następnie Nowy Testament. Ojcowie Kościoła uznali ją za wzór modlitwy chrześcijańskiej. Didache – najwcześniejsze poza Nowym Testamentem pismo z zarania Chrystianizmu, o którym jeszcze napiszę w późniejszym czasie osobny felieton, również przekazuje […]