Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Modlitwa Pańska OJCZE NASZ.

Modlitwa Pańska, czyli modlitwa Ojcze Nasz, to najważniejsza modlitwa dla Chrześcijan. Sam Jezus Chrystus swymi ustami nam ją przekazał poprzez swych uczniów, a następnie Nowy Testament. Ojcowie Kościoła uznali ją za wzór modlitwy chrześcijańskiej. Didache – najwcześniejsze poza Nowym Testamentem pismo z zarania Chrystianizmu, o którym jeszcze napiszę w późniejszym czasie osobny felieton, również przekazuje […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Zwyczajne życie Pierwszych Chrześcijan.

Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie występują, jak tylu innych, w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Kościół pierwotny i zawód żołnierza.

Chrześcijański Kościół sprzed czasów cesarza Konstantyna bezspornie był antymilitarystyczny. Zarówno ze względu na przelew krwi, jak i na bałwochwalczą przysięgę składaną cesarzowi. Sam Pan Jezus, jak i pierwsi Chrześcijanie byli skrajnymi pacyfistami. Dowodzą tego wiele ustępów biblijnych oraz historia i tradycja początków Chrystianizmu. To, co winno nas przekonać o słuszności Ewangelii, to właśnie ów pokora […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Pochówek obowiązkiem i ostatnią formą miłosierdzia.

We wspólnocie pierwszych chrześcijan pochówek, grób był ostatnią formą miłosierdzia, także w stosunku i do ubogich. Nawet cesarz Julian przypisuje szerzenie się chrześcijaństwa przede wszystkim filantropii wobec cudzoziemców oraz grzebaniu umarłych. Postawa chrześcijan wywierała wpływ na wyobraźnię pogan. Kościół bowiem nie poprzestawał na grzebaniu własnych umarłych. Wypełniał ten obowiązek wobec wszystkich zmarłych bez grobu, ofiar […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Pierwsi Chrześcijanie byli zawsze pro-life.

Z przykrością muszę zauważyć, iż w obecnie w Chrześcijaństwie dostrzegamy bardzo niebezpieczne i skrajnie liberalistyczne tendencje, które mnożą się pod płaszczykiem – fałszywej niestety – miłości. Jedną z takich tendencji jest przyzwolenie na aborcję. Czy ludzie przyzwalający na holokaust aborcji mogą się nazywać w ogóle Dziećmi Bożymi? Czy nadal są na łonie Kościoła Chrystusa? Wytaczane […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Chrześcijaństwo, Chrześcijanie – źródła nazewnictwa.

Pierwotne Chrześcijaństwo nazywane było Drogą, a Chrześcijanie m.in. Uczestnikami Drogi lub też Świętymi. Poświadczają to m.in. następujące teksty biblijne: Dz.Ap. 9,1-2: „Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, […]

Chrześcijaństwo 8 lipca 2017 Chrześcijanin No comments

Kościół u zarania Chrześcijaństwa.

W Biblii termin ekklesia przetłumaczono, jako Kościół (Ef. 1,22; 3,21; 5,23; Flp. 3,6; Kol. 1,18; Dz.Ap. 8,1; 1.Kor. 1,2; Rzym. 16,5), a ściślej rzecz biorąc słowem tym określono wyznawców Jezusa Chrystusa. W grece koine (odmianie greki, w której spisano Nowy Testament) słowo to oznacza dosłownie Zgromadzenie. Tuż po zmartwychwstaniu Pana wierzący w Niego spotykali się […]